In het archief vindt u documenten en reportages van activiteiten die al geruime tijd achter ons liggen, maar in sommige gevallen toch van waarde kunnen zijn om nog eens na te lezen.


Nacht van de Nacht 2012

nvdn12Het is weer zover. Het laatste weekeind van oktober stappen we weer over op wintertijd.

Deze avond wordt voor de achtste keer aangegrepen om landelijk stil te staan bij de waarde en de pracht van het donker.

En waar kan dat beter dan op ons Groninger land waar het nog echt donker kan zijn.

Op 27 oktober organiseren we samen met Buitenplaats Noordkust van het Groninger Landschap een nachtelijke wandeling vanuit de buitenplaats in Pieterburen.

Kom en geniet!

Wilt u meer informatie over de achtergrond van de Nacht van de Nacht dan vindt u hier de landelijke website.

Wilt u meer informatie over het Noord Groninger initaiatief en wilt u zich aanmelden, klik dan op de poster hieroboven.
Lezing over het Kwelderherstelplan Groningen

poster Er gebeurt van alles op de kwelder. Graafmachines zijn her en der druk in de weer.
Wilt u ook weten wie daar zo druk bezig is en wat ze daar allemaal uitvoeren?

Kom dan naar de lezing op 5 juni a.s. in het kerkje van Rottum. Op verzoek van Stichting Natuur en Landschap Eemsmond komt de voorzitter van de stuurgroep Kwelderherstel Groningen, Quirin Smeele, tekst en uitleg geven.

Het Kwelderherstelplan wordt uitgevoerd door de samenwerkende organisaties  Natuurmonumenten, Het Groninger Landschap en de Vereniging van Oevereigenaren en Gebruikers.


Wat:    Lezing over het Kwelderherstelplan Groningen
Door:   Quirin Smeele, Natuurmonumenten
Waar:  Kerkje van Rottum
Wanneer: 5 juni 2012, 20.00 uur
Kosten: geen
Fietsen langs de oever van de Fivel

Wie kent nog de rivier de Fivel? De naam komt alleen nog voor in de namen van straten, scholen en bedrijven. Toch organiseert Stichting Natuur en Landschap Eemsmond e.o. op zondag 20 mei een fietstocht langs de oever van de Fivel. Om te laten zien dat deze rivier nog steeds overal in het landschap te zien is.
Eens was de Fivel een rivier die via een grote boezem in zee stroomde. De eerste bewoners van deze regio gebruikten deze waterweg om zich op de hoge oeverwal te vestigen. Een groot deel van de huidige gemeente Eemsmond bevond zich nog onder de zeespiegel. Om droge voeten te houden bij aanstormend zeewater verhoogden de bewoners hun woonplaatsen. Zo ontstonden de huidige wierdereeksen aan weerszijden van de Fivel.

poster De fietstocht leidt langs de westelijke oeverwal. We starten in Warffum en rijden via Rottum eerst naar het zuiden via Ewsum naar Huizinge, en vervolgens weer terug naar het noorden via Middelstum en Usquert. Onderweg komen we behalve de wierden vele bezienswaardigheden in het landschap tegen. Ook al denkt u de omgeving goed te kennen, na de deskundige uiteenzettingen van Marien Bügel ziet u opeens structuren in het landschap waarvan u het bestaan nooit heeft geweten. Behalve wierden en landschapselementen komt ook de historie van kerken en borgen aan bod. Al met al een leerzame maar vooral mooie fietstocht die u niet mag missen.

Datum         : zondag 20 mei 2012, van 13.30 tot ca 17.00 uur
Start            : bij de haven van Warffum Afstand : ca 25 km
Aanmelden  : via info@landschapeemsmond.nl of 0595-422969
Kosten         : geenNacht van de Nacht 29 oktober 2011

 

NvdN 2011

Om de schoonheid van de nacht te beleven en te benadrukken zijn dit jaar voor de zevende keer in het hele land activiteiten georganiseerd. De Nacht van de Nacht is een initiatief van De Provinciale Milieufederaties en Stichting Natuur en Milieu. Dit jaar wordt de Nacht van de Nacht op zaterdag 29 oktober 2011 gehouden. Onder het motto: 'Vier de duisternis!'.

Duisternis is een oerkwaliteit, net als stilte. De lichtkoepel boven een verlicht industrieterrein of boven steden kan tot in de verre omgeving verstorend werken op de beleving van het landschap en op de dieren die het van de duisternis moeten hebben. In 2009 is het Hoogeland bij het onderzoek naar de donkerste plek van Nederland na Schiermonnikoog uit de bus gekomen als de plek met de minste lichtvervuiling van Nederland. Laten we dat vooral zo houden!Dit jaar heeft de SNLE niet de mankracht om zelf iets te organiseren, maar wij wijzen u graag op de mogelijkheden die er in onze omgeving zijn om mee te doen en uw steun te betuigen.

In Pieterburen kunt u genieten van een theaterwandeling (zie de website van Laat het donker donker) en ook in het Lauwersmeergebied is van alles te doen.

Meer informatie vindt u op de website www.laathetdonkerdonker.nl1811 -2011 Noordpolder en Noordpolderzijl 200 jaar

In 2011 bestaat de Noordpolder 200 jaar. Daarmee bestaat het unieke getijdenhaventje Noordpolderzijl even lang. De Noordpolder is, na de aanleg van de Middendijk in 1718, de oudste van de grote landaanwinningen in Noord Groningen. In de tijd van Koning Lodewijk Napoleon werden plannen gemaakt voor het 'Proiect der nieuwe Bedyking' van de 'Westernieuwlander, Andeler, Warffumer en Uskwerder Kwelders'. Keizer Napoleon had alle buitendijkse terreinen tot staatseigendom verklaard. Voor de Noordpolder maakte hij onder druk van de Groningse boeren een uitzondering. Zij behielden het 'recht van opstrek', de eigendom van de aangeslibde gronden. De Noordpolder was niet alleen de eerste van de jonge polders, ook vonden vooral daar nieuw innovaties in de landbouw plaats. Geerd Reinders van Groot Zeewijk, speelde daarbij een belangrijke rol. Hij importeerde en verbeterde landbouwwerktuigen en paste als een van de eersten drainage toe. Een bekende uitspraak was: "Reinders is gek, hij stopt gebakken piepen in de grond".

Ter gelegenheid hiervan heeft een werkgroep uit Warffum in september 2011 een tentoonstelling geopend in het Mueseum Het Hoogeland te Warffum. Tevens is er een boek uitgebracht onder de titel "Dijkrijk" over de historie van de Noordpolder. Beide zijn een bezoek en de aanschaf meer dan waard.

 


Fietsexcursie september 2011

poster 2011 Het lag in de bedoeling in september 2011 weer een fietsexcursie te organiseren.

Maar doordat er vele andere excursies tegelijkertijd in de aanbieding waren hebben we deze verschoven naar het voorjaar van 2012. U houdt hem van ons tegoed.

 


Nacht van de Nacht 30 oktober 2010 een succes

Stichting Natuur en Landschap Eemsmond e.o. (SNLE) organiseerde 30 oktober 2010 weer de Nacht van de Nacht in gemeente Eemsmond. Om de schoonheid van de nacht te beleven en te benadrukken zijn dit jaar voor de zesde keer in het hele land activiteiten georganiseerd. De Nacht van de Nacht is een initiatief van De Provinciale Milieufederaties en Stichting Natuur en Milieu. Dit jaar werd de Nacht van de Nacht op zaterdag 30 oktober 2010 gehouden. Onder het motto: 'geniet van de pracht van een donkere nacht'.

Duisternis is een oerkwaliteit, net als stilte. De lichtkoepel boven een verlicht industrieterrein of boven steden kan tot in de verre omgeving verstorend werken op de beleving van het landschap en op de dieren die het van de duisternis moeten hebben. In 2009 is het Hoogeland bij het onderzoek naar de donkerste plek van Nederland na Schiermonnikoog uit de bus gekomen als de plek met de minste lichtvervuiling van Nederland. Laten we dat vooral zo houden!


De avond was een succes, 45 volwassenen en 15 kinderen togen naar de Menkemaborg waar slechts een paar lampen de weg wezen en het donker alom aanwezig was.
Om te laten beleven dat er in het donker veel meer te zien is dan men denkt, verzorgde Clarissa Nienhuis van de Vleermuizenwerkgroep Groningen een lezing over vleermuizen in het Schathuis van de borg. Aansluitend ging jong en oud met geluidsapparatuur op zoek naar deze nachtdieren die normaliter volop rond de Menkemaborg aanwezig zijn. Jammer genoeg hebben we op onze rondwandeling op de singel geen vleermuizen kunnen ontdekken, maar spannend was het wel.

Tot slot heeft een uitgedunde groep belangstellenden nog een wandeling gemaakt rondom de Menkemaborg om het donker te beleven. Bij deze wandeling liet een tweetal vleermuizen zich toch nog horen en zien. Een prachtig schouwspel hoe zij langs de bomen en over onze hoofden wervelden.
Ook de lucht brak open zodat we nog konden genieten van een prachtige sterrenhemel, inclusief vallende sterren.

Plaats: Menkemaborg te Uithuizen
Aanvang: 20.00 uur
Toegang gratis, dankzij financiële ondersteuning van gemeente Eemsmond
Organisatie Stichting Natuur en Landschap Eemsmond e.o. m.m.v. gemeente Eemmond

Meer informatie vindt u op de wbsite www.laathetdonkerdonker.nlFietsexcursie op 19 september 2010

poster Op 19 september organiseerde Stichting Natuur en Landschap Eemsmond e.o. een excursie in het oostelijke deel van de Fivelboezem.
De route voerde langs de indrukwekkende romanogotische kerken, borgterreinen en maren, dwars door het prachtige landschap waar eens de Fivel een belangrijke verkeersader vormde voor het achterland. Onder leiding van Marien Bügel, die alle bezienswaardigheden van deskundige informatie voorzag, reden we langs kleine, weinig bekende fietspaden en verkeersluwe wegen, zodat in alle rust genoten kon worden van de weidsheid van het landschap.
Ondanks dat er veel andere evenementen waren georganiseerd op deze dag reden we met een comfortabele groep van 15 personen door het Fivelgebied. Alleen de allerlaatste kilometers kregen we de voorspelde regen op ons hoofd. HEt was een mooie tocht.
Foto's volgen binnenkort.

Hier kunt u alvast de route bekijken (PDF).


Glastuinbouw in de Oostpolder??
uitstraling Sinds eind 2003 zijn wij zeer betrokken bij de plannen van de gemeente voor het verkrijgen van een Milieu Effect Rapport voor de aanleg van ee glstuinbouw complex in de Oospolder nabij Oudeschip.De gemeente denkt daarmee een enorm aantal arbeidsplaatsen binnen de grenzen van de gemeente te halen.
De plaatsing van een dergelijk groot complex (430ha met gebouwen tot 7 meter hoog) is zonde van de vruchtbare grond, de openheid van het landschap en vooral de hoeveelheid lichtuitstraling (airglow) die glastuinbouw veroorzaakt zal onzes inziens de duisternis van het Hoogeland en de Waddenzee voor een groot deel teniet doen en flora en fauna verstoren. Samen met de Waddenvereniging, Milieufederatie Groningen en Vereniging Op Goede Grond geven wij tegengas tegen deze plannen. Voor meer informatie kunt u de nieuwsbrieven en nieuwsitems hier vinden.
Ontwikkelingen
Strijdigheden
Geschiedenis Moeshorn 1
Geschiedenis Moeshorn 2