Welkom op de website van Stichting Nauur en Landschap Eemsmond e.o.

Welkom op de website van Stichting Natuur en Landschap Eemsmond e.o. Op deze website vindt u achtergrondinformatie over - delen van - de gemeente Eemsmond, onze activiteiten en zaken die van belang zijn voor het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed van de gemeente. Op deze eerste pagina staat de laatste stand van zaken van lopende projecten. Ook zijn hier eventuele nieuwsfeiten te vinden.

 


 

Aankleding Rixona

De Rixonafabriek tussen Warffum en Den Andel ligt kaal en onbedekt in het landschap. Er is in 2014 een plan ontwikkeld om de fabriek 'aan te kleden' met bomen en struiken, zodat de contouren verzacht en lichthinder verminderd wordt en het complex net als de boerderijen in het groen komt te liggen. Dit plan is opgenomen in een groter project waarvoor Dorpsvereniging Den Andel een haalbaarheidsonderzoek is gestart. Het project is een combinatie van drie onderdelen, reconstructie van de entree van Den Andel om het verkeer te remmen, de aanleg van een vrijliggend fietspad tussen Den Andel en Warffum en de hiervoor genoemde aankleding van de fabriek. De projectgroep is met alle partijen in gesprek en hoopt in oktober 2015 te kunnen bepalen of het plan op alle of enkele onderdelen haalbaar zal zijn.
Het Jaagpaad langs het Rasquerdermaar

In 2012 geeft de gemeente Eemsmond gehoor aan verzoeken om het jaagpad langs het Rasquerdermaar, de Molenweg, op te knappen. Het smalle fietspad ligt erg ongelijk en heeft al tot diverse valpartijen geleid. In samenwerking met de boer van het aangrenzende land en het waterschap ontstaat er een plan dat op veel tegenstand stuit.
De gemeente heeft geluisterd naar alle bezwaren en is met een derde plan gekomen; na afwijzing van de eerste twee is dit derde plan met algemene stemmen (omwonenden, Dorpsvereniging Warffum, historische kring Warffum en de SNLE) aanvaard. Het vernieuwde pad is in september in gebruik genomen. Het dijktalud is zelfs ingezaaid met een bloemrijk zadenmengsel.

Wat er precies allemaal gebeurd is kunt u lezen in het dossier Jaagpad.

2014    2015    2015-2

2014   2015  2015Acties tegen sloop en kapvergunning historisch terrein Smeersum

De gemeente Eemsmond heeft in 2011 een vergunning afgegeven aan het bedrijf Aviko / Rixona om de boerenschuur en de garage van de voormalige boerderij Smeersum te Warffum te slopen en de bijbehorende boomsingel te kappen. Het gaat hier om een terrein dat sinds het begin van de 16e eeuw bewoond is en vondsten geven aan dat er mogelijk zelfs reeds eerder bewoning heeft plaatsgevonden. De vorm en invulling van het terrein is zeer goed bewaard gebleven, ook de singel die er van oudsher omheen ligt is nog intact. Het geheel is in de loop der jaren door de eigenaar (Aviko / Rixona) zwaar verwaarloosd. De SNLE heeft een bezwaarschrift ingediend met het verzoek dit stuk cultuurhistorie niet met de grond gelijk te maken en, zoals met het monumentale woonhuis gebeurd is, volledig van de aardbodem te vegen. Mocht dit wel gebeuren dan komt het fabrieksterrein, dat gaandeweg meer op een bedrijventerrein gaat lijken, volledig open in het landschap te liggen, met als gevolg verdere horizonvervuiling en toenemende lichthinder voor omwonenden in een groot omliggend gebied.

Inmiddels zijn er wat jaren verstreken. Wat er gebeurd is kunt u lezen in het dossier Smeersum.

Het resultaat:

Nadat in 2014 het terrein geƫgaliseerd en deels van een nieuwe singel voorzien is, zijn er in het voorjaar van 2015 nog meer bomen bijgeplaatst en is het terrein ingezaaid. Uit een gesprek met de dircteur van Rixona is gebleken dat de gemeente zorg zal dragen voor het opknappen van de oude brug. Rixona heeft bovendien het voornemen nog wat bomen en struiken bij te poten en een mooi hek en wat bankjes te plaatsen om zo een zitje te creƫren.

2012    2013    2015

2012   2013  2015In de perioden dat onze donateurs weinig van ons horen zitten wij niet stil, maar zijn we juist druk bezig met allerlei zaken die binnen ons aandachtsgebied vallen.
Daarbij letten wij zelf op wat er speelt in onze directe omgeving , worden we getipt of krijgen wij vragen over bepaalde ontwikkelingen waar mensen, al dan niet donateurs, zich zorgen over maken. Ook zijn er andere gelijkgerichte organisaties die onze hulp inroepen. Hierbij beperken wij ons niet alleen tot onze gemeente maar letten wij ook op zaken die op provinciaal of landelijk niveau spelen, zoals b.v. ontwikkelingen in het Waddengebied, het Provinciaal Omgevingsplan (POP) en dergelijke.
Hieronder vindt u de zaken waarmee wij de afgelopen tjd bezig zijn geweest of nog bezig zijn, Dit geeft u meteen een beeld van wat de Stichting Natuur en Landschap Eemsmond e.o. nu eigenlijk doet.

Mogelijk wordt u erdoor geïnspireerd en wilt u zich aanmelden als donateur of zelfs bestuurslid.
U bent van harte welkom! U kunt zich aanmelden via het menu-onderdeel "Donateur worden?".

naar boven    Home    Contact