Jaarverslagen

Op deze pagina vindt u nieuwsbrieven en jaarverslagen die een beeld geven van de werkzaamheden van de Stichting Natuur en Landschap Eemsmond e.o. U kunt elk verslag in PDF-vorm downloaden door op de blauwe kop te klikken.

 

2003 Nieuwsbrief
Onderwerpen:
Project Kolken en Dobben, Bestemmingsplan buitengebied, Gebiedsgerichte uitwerking POP, Archeologisch InformatiePunt, Windturbines, Noordpolderzijl, Bescherming oude kreken Warffum, Het Verloat (Warffum), Iepen, Marenproject, Ultralightvliegveld ,

2006 Nieuwsbrief
Bestemmingsplan Buitengebied, Landschapontwikkelingsplan (LOP), Windturbines, Marenproject, Ecologisch bermbeheer, Glastuinbouw, Bedrijventerrein, Het Verloat (Warffum).

2010 Jaarverslag
Bestemmingsplan buitengebied/eemsmond Vitaal, Megastallen varkenshouderij, Beleidsnota cultuurhistorisch erfgoed, Waddenwandelen, 200 jaar Noordpolder, Platform Landschap Erfgoed Fivel, (LEF).

2011 Jaarverslag
Onderwerpen:
Beleidsnota cultuurhistorisch erfgoed, Kapbeleid, Megastallen varkenshouderij, Glastuinbouw, 200 jaar Noordpolder, Kwelderherstelplan, Smeersum,

2012 Jaarverslag
Onderwerpen:
Megastallen varkenshouderij, Glastuinbouw, Kapbeleid, Smeersum, Voorontwerp bestemmingsplan Loppersum, Kernkwaliteiten Eemsmond, Buitengebied Delfzijl, Stroomgebiedbeheerplan Eems.

2013 Jaarverslag
Onderwerpen:
Megastallen varkenshouderij, Verlichting melkveestallen, Glastuinbouw, Kapbeleid, Smeersum, Windturbines, Jaagpad Rasquerdermaar, Wierde Delthe/Stitswerd, Kwelderherstelplan.

2014 Jaarverslag.
Onderwerpen:
Smeersum, Aankleding Rixonafabriek, Jaagpad Rasquerdermaar, Brug Holwinde/Helwerdermaar, Gemaal Usquert, Spoorlijn Roodeschool -Eemshaven.

naar boven    Home    Contact