Links naar interessante websites.

Op deze pagina kunt u links vinden naar websites van organisaties waar de SNLE mee samenwerkt of waar nuttige informatie te vinden is.


Organisatie
Omschrijving

Website


Natuur en Milieufederatie Groningen
De Milieufederatie is het overkoepelende orgaan voor een groot aantal organisaties die zich met natuur, landschap enmilieu bezighouden

www.nmfgroningen.nl

Landschapsbeheer Groningen
Landschapsbeheer Groningen zet zich in voor herstel, behoud en ontwikkeling van natuur en landschap.

www.landschapsbeheergroningen.nl

Waddenvereniging
De Waddenvereniging zet zich in voor het behoud van de Waddenzee

www.waddenvereniging.nl

Het Groninger Landschap
Het Groninger Landschap zet zich in voor behoud, beheer en ontwikkeling van natuur, landschap en cultuurhistorie in de provincie Groningen

www.groningerlandschap.nl

Stichting Marnelandschap
De stichting zet zich in voor het behoud en herstel van het open en cultuur-historisch waardevolle landschap in het Marnegebied

www.marnelandschap.nl

Vereniging Groninger Dorpen
Vereniging Groninger Dorpen tracht namens ruim 250 aangesloten dorpen invloed uit te oefenen op het provinciale overheidsbeleid en stimuleert dorpen betrokken te raken bij de ontwikkeling van diverse plannen.

www.groningerdorpen.nl

Natuurmonumenten
Natuurmonumenten is een vereniging van ruim 880.000 leden, met een gezamenlijk doel: zorgen voor natuur in Nederland.

www.natuurmonumenten.nl

Museum Het Hoogeland te Warffum
Museum Het Hoogeland te Warffum is een deels bewoond openluchtmuseum dat een natuurgetrouwe blik geeft op de dorpssamenleving van honderd jaar geleden:

www.hethoogeland.com

Steenfabriek Ceres
Website met informatie over de voormalige Steen- en draineerbuizenfabriek Ceres bij het dorp Rottum.

www.steenfabriekceres.nl

Vlinder en Libellenwerkgroep Groningen Stad en Ommeland

groningen.libellen.nl

Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging
Vereniging voor veldbiologie

www.knnv.nl/groningen

FLORON Groningen
Particuliere Gegevensverzamelende Organisatie (PGO) op het gebied van vaatplanten.

www.natuurreis.nl/FLORON

Werkgroep Grauwe Kiekendief
De werkgroep stimuleert de comeback van de Grauwe Kiekendief, en geeft informatie over bescherming, onderzoek, akkervogels, akkerland, de Velduil, grensoverschrijdende samenwerking, natuur in akkerland en de schoonheid van veldwerk.

www.grauwekiekendief.nl

Noorderbreedte
Het publiek debat, kwaliteit en cultuur: daarvoor staat Noorderbreedte

www.noorderbreedte.nl

Gemeente Eemsmond

www.eemsmond.nl

DIGITALE DORPEN

Kantens

www.kantens.nl

Oldenzijl

www.oldenzijl.nl

Uithuizermeeden

www.uithuizermeeden.nl

Usquert

www.leaderhoogeland.nl

Warffum

www.warffum.com

Zandeweer

www.zandeweer.com


naar boven    Home